Waiting
SumDU

РЕЄСТР
форм документів сервісу системи управління якістю діяльності
«Форми документів СумДУ»

Перелік форм документів реєстру

№ з/п Назва форми документу Версія
форми
Дата
затвердження
1 Інформаційна довідка для розрахунку кошторису вартості послуги автоперевезення 01 №0437-І від 22.09.2017 р.
2 Журнал реєстрації прийому макулатури 01 №611-І від 25.07.2011 р.
3 Журнал реєстрації прийому металобрухту 01 №611-І від 25.07.2011 р.
1 Наказ про переведення/переміщення 01 №0691-І від 25.09.2019 р.
2 Наказ про звільнення 01 №0691-І від 25.09.2019 р.
3 Наказ про покладання додаткових посадових обов'язків 01 №0793-І від 30.10.2019 р.
4 Наказ про зміну умов праці 04 №0132-І від 10.02.2020 р.
5 Наказ про додаткове щомісячне преміювання за особливі досягнення у науковій роботі та підготовці науково-педагогічних кадрів 01 №0365-І від 24.04.2020 р.
6 Наказ про встановлення щомісячної премії 01 №0365-І від 24.04.2020 р.
7 Наказ про зміну прізвища (імені) співробітника 02 №0639-І від 18.06.2021 р.
8 Наказ про преміювання за розроблення дистанційних курсів 01 №0800-І від 01.09.2021 р.
9 Наказ про виплату грошової винагороди педагогічним працівникам 01 №0804-І від 02.09.2021 р.
10 Наказ про прийняття на роботу 02 №0619-І від 29.09.2022 р.
1 Журнал обліку щоденного виїзду-заїзду транспортних засобів за абонементним талоном 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
2 Журнал обліку виїзду-заїзду транспортних засобів за номерною карткою 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
3 Журнал перевірки роботи автостоянки 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
4 Журнал обліку транспортних засобів з пошкодженнями та/або некомплектністю 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
5 Облікова картка 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
6 Відомість обліку квитанцій за оплату послуг строкового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
7 Відомість обліку квитанцій за оплату послуг добового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
8 Акт про порушення вимог щодо короткострокового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
9 Заява в зв'язку з втратою номерної картки 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
10 Договір про надання послуг з короткострокового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
11 Абонементний талон на строкове користування місцем для стоянки транспортного засобу 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
12 Номерна картка 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
1 Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки 01 №0545-І від 19.07.2019 р.
2 Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці 01 №0545-І від 19.07.2019 р.
3 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки 01 №0545-І від 19.07.2019 р.
4 Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти 01 №0545-І від 19.07.2019 р.
5 Припис про усунення порушень законодавства у сфері охорони праці та пожежної безпеки 04 №0175-І від 20.04.2022 р.
1 Наказ про зарахування для виконання педагогічної роботи з погодинною оплатою праці 02 №0845-І від 11.12.2018 р.
1 Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у СумДУ 02 №1372-І від 17.12.2021 р.
2 Декларація про дотримання академічної доброчесності співробітником СумДУ 02 №1372-І від 17.12.2021 р.
1 Кошторис планових витрат на надання додаткових платних послуг 06 №0693-І від 31.08.2023 р.
1 Звіт щодо забезпечення рівності прав чоловіків та жінок у СумДУ 01 №0856-І від 22.12.2022 р.
2 Наказ про суміщення посад НПП та ПП штатними працівниками 01 №0039-І від 30.01.2023 р.
1 Індивідуальний план роботи викладача та її облік 02 Наказ МОНУ №683 від 05.06.2013 р.
2 Індивідуальний план роботи викладача та її облік (вкладиш) 02 Наказ МОНУ №683 від 05.06.2013 р.
3 Журнал обліку роботи викладача 01 №975-І від 21.11.2014 р.
4 Облік результатів заліків і екзаменів 01 №975-І від 21.11.2014 р.
5 Журнал обліку роботи академічної групи (тижневий) 01 №975-І від 21.11.2014 р.
6 Журнал реєстрації відомостей успішності студентів 01 №975-І від 21.11.2014 р.
7 Індивідуальна відомість обліку успішності студента 02 №0697-І від 27.12.2016 р.
8 Навчальна картка студента 04 №0443-І від 25.09.2017 р.
9 Диплом доктора наук 05 №0512-І від 17.05.2021 р.
10 Диплом доктора філософії 05 №0512-І від 17.05.2021 р.
11 Диплом молодшого бакалавра, (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) 05 №0512-І від 17.05.2021 р.
12 Академічна довідка 05 №0512-І від 17.05.2021 р.
13 Додаток до диплома 06 №0291-І від 13.06.2022 р.
14 Журнал реєстрації видачі академічних довідок 04 №00802-І від 30.11.2022 р.
15 Наказ про видачу дублікату документа про вищу освіту та/або додатка до нього 02 №0161-І від 29.02.2024 р.
1 Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки випускників до вимог освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми та присвоєння їм відповідної кваліфікації 03 №0043-І від 22.01.2020 р.
2 Наказ про преміювання за підготовку здобувачів вищої освіти до захисту кваліфікаційних робіт англійською мовою 01 №0818-І від 08.09.2021 р.
1 Сертифікат лікаря-спеціаліста 01 №0178-І від 05.04.2017 р.
2 Посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення 01 №0108-І від 14.02.2022 р.
1 Наказ про преміювання осіб, які отримали науковий ступінь, та їх наукових керівників (консультантів) 03 №0426-І від 23.04.2021 р.
2 Наказ про щомісячне преміювання за досягнутий рівень показників з підготовки докторської дисертації 02 №0426-І від 23.04.2021 р.
3 Наказ про зміну розміру щомісячного преміювання за досягнутий рівень показників з підготовки докторської дисертації 02 №0426-І від 23.04.2021 р.
4 Наказ про призначення щомісячних премій головам та вченим секретарям спеціалізованих вчених рад 03 №0427-І від 23.04.2021 р.
5 Наказ про призначення виконуючого обов'язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради 03 №0427-І від 23.04.2021 р.
6 Наказ про проведення захисту у спеціалізованій вченій раді 03 №0427-І від 23.04.2021 р.
7 Інформаційна довідка претендента на зарахування до докторантури 02 №0430-І від 23.04.2021 р.
8 Наказ про продовження академічної відпустки аспіранту (докторанту) 02 №0430-І від 23.04.2021 р.
9 Наказ про надання академічної відпустки аспіранту (докторанту) 02 №0430-І від 23.04.2021 р.
10 Наказ про повернення з академічної відпустки аспіранта (докторанта) 02 №0430-І від 23.04.2021 р.
11 Наказ про зарахування на навчання до аспірантури (докторантури) 03 №0430-І від 23.04.2021 р.
Додаток до Наказу 03 №0430-І від 23.04.2021 р.
12 Договір про підготовку здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (доктора наук) за державним замовленням в аспірантурі (докторантурі) 03 №0430-І від 23.04.2021 р.
13 Наказ про прийняття на наукове стажування в СумДУ громадянина України 02 №0461-І від 05.05.2021 р.
14 Наказ про преміювання осіб, під керівництвом яких в Україні захищено 5 і більше дисертацій 03 №0776-І від 26.08.2021 р.
15 Наказ про зміну прізвища (імені) докторанта/аспіранта 06 №0841-І від 13.09.2021 р.
16 Наказ про завершення навчання в аспірантурі (докторантурі) 01 №0574-І від 20.09.2022 р.
Додаток до Наказу 01 №0574-І від 20.09.2022 р.
17 Наказ про видачу здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка 01 №0617-І від 28.09.2022 р.
18 Наказ про впровадження програми академічної мобільності за кордоном аспірантів/докторантів СумДУ 03 №0084-І від 12.02.2024 р.
19 Кошторис витрат на підготовку та організацію проведення процедури захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук 02 №0123-І від 20.02.2024 р.
20 Кошторис витрат на підготовку та організацію проведення процедури захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії 02 №0123-І від 20.02.2024 р.
21 Кошторис витрат на підготовку та організацію проведення процедури захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 02 №0123-І від 20.02.2024 р.
1 Довідка про видання наукової та навчально-методичної літератури 01 №0781-І від 09.11.2018 р.
1 Аркуш відповіді фахового вступного випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня "магістр" 03 №0227-І від 21.03.2019 р.
2 Аркуш відповіді вступного іспиту при прийомі на навчання для здобуття ступеня "доктор філософії" 03 №0227-І від 21.03.2019 р.
3 Аркуш відповіді комплексного екзамену з атестації за ступенем "бакалавр" 03 №0227-І від 21.03.2019 р.
4 Аркуш відповіді екзамену з атестації за ступенем "бакалавр" 03 №0227-І від 21.03.2019 р.
5 Аркуш відповіді вступного іспиту з іноземної мови при прийомі на навчання для здобуття ступеня "магістр"/"доктор філософії" 03 №0227-І від 21.03.2019 р.
6 Шаблон перевірки відповіді на фаховому вступному випробуванні при прийомі на навчання для здобуття ступеня "магістр" 03 №0227-І від 21.03.2019 р.
7 Шаблон перевірки відповіді на вступному іспиті при прийомі на навчання для здобуття ступеня "доктор філософії" 03 №0227-І від 21.03.2019 р.
8 Шаблон перевірки відповіді на вступному іспиті з іноземної мови при прийомі на навчання для здобуття ступеня "магістр"/"доктор філософії" 03 №0227-І від 21.03.2019 р.
9 Шаблон перевірки відповіді на екзамені з атестації за ступенем "бакалавр" 03 №0227-І від 21.03.2019 р.
10 Шаблон перевірки відповіді на комплексному екзамені з атестації за ступенем "бакалавр" 03 №0227-І від 21.03.2019 р.
11 Аркуш відповіді екзамену семестрової атестації 01 №0871-І від 22.09.2021 р.
12 Шаблон перевірки відповіді на вступному іспиті при прийомі на перший курс для здобуття ступеня "бакалавр"/"магістр" на основі повної загальної середньої освіти 04 №0871-І від 22.09.2021 р.
13 Шаблон перевірки відповіді на фаховому вступному випробуванні при прийомі на перший курс зі скороченим терміном навчання та старші курси з нормативним терміном навчання для здобуття ступеня "бакалавр"/"магістр" 04 №0871-І від 22.09.2021 р.
14 Шаблон перевірки відповіді екзамену семестрової атестації 01 №0871-І від 22.09.2021 р.
15 Аркуш відповіді вступного іспиту при прийомі на перший курс для здобуття ступеня "бакалавр"/"магістр" на основі повної загальної середньої освіти 04 №0871-І від 22.09.2021 р.
16 Аркуш відповіді фахового вступного іспиту при прийомі на перший курс зі скороченим терміном навчання та старші курси з нормативним терміном навчання для здобуття ступеня "бакалавр" 04 №0871-І від 22.09.2021 р.
1 Наказ щодо преміювання за особистий внесок в покращення показників міжнародної діяльності 02 №0776-І від 26.08.2021 р.
2 Наказ про прийом іноземних делегацій/громадян 02 №0838-І від 13.09.2021 р.
3 Наказ про впровадження програми академічної мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та інших працівників за кордоном 02 №1026-І від 05.11.2021 р.
1 Довідка щодо узагальненого показника якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін за результатами відповідних анкетувань студентів 01 №0866-І від 21.12.2018 р.
2 Узагальнюючі форми результатів оцінювання якості організації освітньої діяльності у СумДУ (ранжування викладачів) 06 №1075-І від 07.12.2023 р.
3 Узагальнюючі форми результатів оцінювання якості організації освітньої діяльності у СумДУ 06 №1075-І від 07.12.2023 р.
4 Узагальнюючі результати оцінювання якості освітніх програм, що реалізуються у СумДУ 03 №0431-І від 10.05.2024 р.
1 Повідомлення про проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання екзаменаційної сесії 02 №1044-І від 20.11.2015 р.
2 Наказ щодо виплати авансованого матеріального заохочення авторам дистанційного курсу 01 №0329-І від 24.06.2022 р.
3 Довідка про участь у сесії / підтвердження про складання державних іспитів (атестації) / захист дипломного проекту (роботи) 08 №0830-I від 06.10.2023 р.
1 Договір про передачу майнових прав автора об'єкту авторського права на службовий твір 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
2 Договір про передачу співробітником СумДУ права на одержання патенту на об'єкт права промислової власності, що створений ним при виконанні службових обов'язків 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
3 Договір про розподіл майнових прав на службовий твір між автором об'єкту авторського права та СумДУ 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
4 Договір між автором (авторами) і СумДУ про передачу майнових прав на об'єкти права промислової власності 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
5 Договір про передачу (відчуження) майнових прав автора об'єкту авторського права СумДУ 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
6 Договір про розподіл майнових прав, порядок патентування та використання об'єкта промислової власності між співзаявниками/співвласниками патенту 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
7 Договір про розподіл майнових прав на твір між авторами об'єкту авторського права та СумДУ 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
8 Договір між автором (авторами) і СумДУ про винагороду 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
9 Договір між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
10 Ліцензійний договір виключної (невиключної) ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
11 Договір про надання інформаційно-аналітичних послуг з захисту прав інтелектуальної власності 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
12 Договір про надання інформаційно-аналітичних послуг з проведення патентного пошуку 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
13 Наказ про преміювання за оприлюднення результатів наукових досліджень у високорейтингових виданнях 03 №0783-І від 27.08.2021 р.
14 Наказ про преміювання за досягнення показника 5 публікацій у виданнях, які обліковуються БД Scopus та/або Web of Science 01 №0783-І від 27.08.2021 р.
15 Наказ про преміювання за публікацію статті, яка увійшла до найбільш цитованих у відповідній предметній галузі 01 №0783-І від 27.08.2021 р.
1 Службова записка щодо включення до порядку денного вченої ради інституту/факультету питання про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників 01 №0572-І від 01.07.2020 р.
2 Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного (педагогічного) працівника 01 №0572-І від 01.07.2020 р.
3 Свідоцтво про підвищення кваліфікації за накопичувальною системою 02 №0106-І від 09.02.2021 р.
4 Свідоцтво про підвищення кваліфікації 03 №0106-І від 09.02.2021 р.
5 Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) 04 №0106-І від 09.02.2021 р.